Ми готові використовувати наш досвід для вашого проекту!

Управління проектами

Ключ до успіху проекту в тому, щоб починати роботу, знаючи напевно мету, якої хочеш досягти.

Ефективне управління проектами дозволяє досягати стратегічних цілей, контролювати бюджет, терміни виконання, витрати ресурсів і загальний прогрес проекту.

Використання систем управління проектами дозволяє знаходити причини відхилень і перевитрат, тим самим оптимізуючи ресурси, а отже дає можливість знижувати часові, трудові, фінансові витрати.

Професійне управління інвестиційним будівельним проектом на всіх етапах його життєвого циклу дозволяє уникнути таких типових для нашого ринку будівництва проблем, як:

  • ведення процесу проектування і будівництва з відхиленням від норм чинного законодавства;
  • зрив термінів будівництва;
  • нецільове витрачання інвестиційних коштів;
  • позапланове збільшення бюджету в процесі будівництва;
  • невідповідність якості робіт діючим нормам і правилам;
  • наявність помилкових архітектурних, конструктивних та інженерних рішень;
  • невиконання договірних зобов’язань підрядниками, постачальниками.

Давайте обговоримо ваш проект?